Komín je nedílnou součástí systému topení. Při spalování a hoření funguje k odstranění nebezpečných kouřových plynů mimo celý systém. Teplý vzduch má nižší hustotu jak všudypřítomný  vzduch studený a stoupá vzhůru. Připevnění  na komín je provedeno kouřovými trubkami a většinou stejnou velikostí jako je výstup na topení. No a stejně jako komín, tak i trubky se musí dobře a pravidelně čistit a kontrolovat. A důležitá poznámka , před uvedením do provozu je nutná revize komínu. Předejdeme tak případným problémům a co je horší, požáru.

A právě požár je ten velký strašák . Až 200 pojistných událostí ročně řeší pojišťovny díky nedbalosti majitelů budov a rodinných domů a různé závady způsobené nedostatečným čištěním nebo žádnou revizí. Saze tak mají volnost a v komíně mohou kdykoliv začít hořet. Jedním z případů je i ten, kdy v nevyčištěném komíně chytl dehet, postupně saze a dokonce omítka. Žár ohně byl tak velký, že dokonce komín i praskl. Postupně shořel celý dům i s dřevěnými dveřmi a prahem. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale zásadní je, že zde pochybil  člověk.

Malá poznámka, pro pojišťovnu je doklad o kontrole nebo revizi opravdu nutný.

Musíme ale také vědět, jaký je rozdíl mezi revizi komína a kontrolou komína. Revize komínu je nutná při stavbě nového komína, nebo třeba při změně druhu paliva. Oproti kontrola komínu je nutná jednou za rok. Jak už bylo řečeno musí být čistý, bez sazí a dehtu. Nejlepší období pro kontrolu je jaro. Topná sezóna je již u konce a můžeme vše řádně zkontrolovat a připravit na další zimu.

Neváhejme proto a důležité věci neodkládejme na pozdější dobu, nemuselo by se nám to vyplatit.

(Visited 225 times, 1 visits today)