I komín je třeba čas od času opravit neboť i na něm je vidět po určitých letech zub času. Není to věc nákladná, leč důležitá už z důvodu naší bezpečnosti . Mohou vzniknout například praskliny ve zděném komínu, kde hrozí spadnutí celého komínu nebo by mohlo dojít k požáru a to bychom zrovna nikdo nepotřeboval. Nejčastějšími důvody na rekonstrukci komína jsou tyto situace: pokud komín nesplňuje požadavky na bezpečnost, špatný tah komína, nástavba domu, případně výměna starého kotle za nový / přechod na jiný druh paliva. Mimo jiné k rekonstrukci může vést i špatná stabilita komínového tělesa, základů, pohybů budovy, erozní vlivy v nadstřešní části a rozpad konstrukce. Abychom byli připraveni právě na nečekané události spojené s rekonstrukcí komína, můžeme si  v několika bodech objasnit, co je třeba.

Na místě je samozřejmostí zavolat odborníka.

Ten určí stupeň jeho poškození a navrhne vám vhodný způsob rekonstrukce. Samozřejmě, takovým způsobem, aby se zamezilo použití vzájemně nekompatibilních prvků. V současnosti se upřednostňuje používání kompletních komínových systémů od jednoho výrobce. Odpadá tak riziko, že by  jednotlivé prvky do sebe nezapadali . A to bývá velký problém právě při částečné rekonstrukci komínů. Jednotlivé části komínového systému třeba vybírat na základě několika faktorů. Výběr závisí také na druhu topného zařízení, výšky komínového tělesa a podobně.

Co je tedy potřeba vybavit na rekonstrukci komína? Majitelé rodinných domů se často ptají, zda je třeba ohlásit rekonstrukci komína stavebnímu úřadu. Pokud nemáte rodinný dům v památkově chráněné oblasti a pokud neděláte rekonstrukci komína v rámci generální opravy staršího domu, nic dopředu nahlašovat nemusíte. Pozor: Jestliže je   komín opravován v rámci generální opravy staršího domu, tehdy je třeba vybavit si stavební povolení a komín podléhá i kolaudaci.

Každá oprava komína se po rekonstrukci musí dát odsouhlasit. Po dokončení renovace, připojení topného zařízení a po všech stavebních / technických úpravách v souvislosti s komínem je třeba povolat technika. Teprve ten nám vystaví potřebný doklad. Jde o potvrzení o přezkoušení komína, které se vydává kvůli kontrole a předkládá se na požádání obci nebo orgánu provádějícímu státní požární dozor.

A tím bychom měli  situaci z rekonstrukcí komína vyřešenou.

(Visited 586 times, 1 visits today)